Vyhľadávanie
V ponuke je 12 nehnuteľností.

Pomôžeme Vás s predajom, kúpou a prenájmom Vašej nehnuteľnosti.

Kontaktujte nás

Informácie pre predávajúcich

Čo potrebujete v prípade, ak sa rozhodnete, že starostlivosť o predaj Vašej nehnuteľnosti zveríte nám:

Predaj bytu:

 • zmluvu o prevode bytu do vášho vlastníctva (titul nadobudnutia bytu, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve, atď.),
 • pôdorys (nie je nevyhnutný),
 • ak sú viacerí spolumajitelia bytu, je potrebný súhlas spolumajiteľov na predaj bytu.

Predaj rodinného domu:

 • zmluvu o prevode domu do vášho vlastníctva (titul nadobudnutia domu, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve, atď.),
 • ak sú viacerí spolumajitelia domu, je potrebný súhlas spolumajiteľov na predaj domu.

Ďalej listiny, ktoré sú potrebné, no nie sú nevyhnutné:

 • geometrický plán,
 • stavebné plány,
 • stavebné povolenie,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • starý znalecký posudok.

Predaj pozemku:

 • zmluvu o prevode pozemku do vášho vlastníctva (titul nadobudnutia pozemku, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve, atď.),
 • ak sú viacerí spolumajitelia pozemku, je potrebný súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku.

Ďalej listiny, ktoré sú potrebné, no nie sú nevyhnutné:

 • územno-plánovaciu informáciu,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • BPEJ- bonitované pôdno-ekologické jednotky (ak sa jedná o extravilán obce).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Ak sa rozhodnete predať svoju nehnuteľnosť a nie ste vlastník dlhšie ako 5 rokov, ste povinný po predaji zaplatiť 19% daň z príjmu pri predaji nehnuteľností a 14% do zdravotnej poisťovne, dokopy 33%, česť výnimkám.

Kedy sa platiť daň z nehnuteľnosti nemusí:

 • ak vlastníte byt, dom či inú nehnuteľnosť dlhšie ako päť rokov, nemusíte už platiť daň z predaja nehnuteľnosti,
 • ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, ak poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov,
 • od 1. januára 2011 platí, že ak predáte nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť rokov, ste povinný zaplatiť daň z príjmu (lehota sa začína počítať od vkladu do katastra nehnuteľností).

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľností sa neplatí z celej predajnej ceny, ale iba z ROZDIELU za čo ste dom kúpili a za čo predali.

Nezabudnite, že posledný termín pre podanie ročného zúčtovania dane je 31. marca nasledujúceho roku.