Vyhľadávanie
V ponuke je 12 nehnuteľností.

Pomôžeme Vás s predajom, kúpou a prenájmom Vašej nehnuteľnosti.

Kontaktujte nás

Povinnosti po predaji

Urobili ste životné rozhodnutie a nadobudli ste nehnuteľnosť. Čakajú Vás povinnosti ktoré treba splniť a my Vám ich touto cestou pripomenieme.

Pri prebratí nehnuteľnosti si za našej pomoci opíšeme do odovzdávajúceho a preberacieho protokolu stavy všetkých energií.

ODPORÚČAME predávajúcemu pripraviť: číslo odberného miesta, EIC kód.

  • Dodávateľa energie osobnou návštevou alebo telefonicky si predávajúci odhlási končiaci stav energií a kupujúci sa najneskôr do 3 dní prihlási, ako nový odberateľ a nahlási stav energie, stanovenie tarify, mesačnej zálohy a formy platenia.  ZSE tlačivá

 

  • Dodávateľ plynu nevyžaduje osobnú návštevu pôvodného majiteľa. Postačuje im aby nový odberateľ prišiel s vyplneným a podpísaným tlačivom, nahlásenie stavu energií, stanovenie tarify, mesačnej zálohy a formy platenia. SPP tlačivá

 

  • Dodávateľ vody pri kúpe rodinného domu je  potrebná návšteva vodárenskej spoločnosti a tá sa o všetko sa postará. V prípade bytu sa o to postará Váš bytový správca. Stačí nahlásiť stav a číslo  vodomerov. ZSVS tlačivá  

 

  • Správcovská spoločnosť  alebo správca domu robí vyúčtovanie vody a tepla – stanovenie nájomného a záloh na mesiac, nahlásenie stavu energií v spoločných priestoroch, nahlásenie počtu osôb a forma platenia. Ako náhle podáte na Katastrálny úrad návrh na vklad vlastníckych práv alebo už ste na liste vlastníctva zapísaný ako nový majiteľom / záleží čo požaduje správcovská spoločnosť,  je potrebná osobná návšteva.

 

  • Koncesionársky  poplatok je potrebné sa zaevidovať na pošte na tlačive o prihlásenie platiteľa koncesionárskych poplatkov, toto vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na príslušnej pošte. RTVS tlačivá

 

  • Nový občiansky preukaz – pri zmene pobytu

 

  • Nový trvalý pobyt na príslušnom miestnom alebo obecnom úrade. Doklady potrebné na nahlásenie trvalého pobytu: OP a dokumenty osvedčujúce prevod vlastníctva (prihlásením sa na nový trvalý pobyt sa ruší predchádzajúci trvalý pobyt).